Odpowiedź na wniosek o zakup i montaż huśtawki dla niepełnosprawnych dzieci

niepelnosprawne_dzieciNa razie nie będzie huśtawki dla niepełnosprawnych dzieci na żadnym placu zabaw w Opolu. Odpowiedź na mój wniosek w tej sprawie jest negatywna. Nie ma miejsca na montaż huśtawki dla dzieci na wózkach na placu zabaw na Wyspie Bolko.

Place zabaw z huśtawkami dla niepełnosprawnych dzieci to dziś już powoli standard w większości miast w Polsce. Opole tych standardów jeszcze nie wypełnia, ale nie składam broni, spróbujemy doprowadzić do tego innymi sposobami.

Odpowiedź na wniosek o zakup i montaż huśtawki dla wózków inwalidzkich na placu zabaw na wyspie Bolko:

W odpowiedzi na Pani wniosek w sprawie zakupu oraz montażu huśtawki dla wózków inwalidzkich, przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych na placu zabaw na Wyspie Bolko wyjaśniam, że realizacja zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko” została zrealizowana przy udziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”. Zgodnie z projektem powstał wówczas plac zabaw podzielony na różnych przedziałów wiekowych. Z uwagi na dość ograniczoną powierzchnię miejsca pod budowę placu zabaw nie przewidziano urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych. Aktualnie na terenie zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko montaż huśtawki dla wózków inwalidzkich nie jest możliwy z uwagi na brak wymaganych przepisami stref bezpieczeństwa dla tego rodzaju urządzeń, jednak istnieje możliwość stworzenia placu zabaw integracyjnego w innym miejscu na terenie miasta. Spośród takich lokalizacji można wskazać plac zabaw na terenie Parku Miejskiego na osiedlu im. Armii Krajowej oraz plac zabaw na zieleńcu w rejonie ul. Wrocławskiej / P. Ściegiennego.