Brak środków na remont alejek na cmentarzu przy ul. Zielonej

cmentarzNie ma niestety na razie widoków na poprawę stanu alejek na cmentarzu przy ul. Zielonej. Powód oczywisty – brak środków. Pozostaje mieć nadzieję, że ten rok nie będzie bardzo deszczowy.

Poza tym cmentarz – jeden z piękniejszych w Opolu jest zabytkiem i każda zmiana, czy modernizacja wymaga zgody Wojewózkiego Konserwatora Zabytków, a przez to jest kosztowniejsza niż normalne remonty.

Będą jednak wnioski do budżetu Opola na 2016 rok i może choć część koniecznych remontów uda się przeprowadzić już w przyszłym roku.

Poniżej pełna odpowiedź na mój wniosek o remont alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zielonej

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 05.03.2015 r. w sprawie remontu alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zielonej, informuję, że z wyjaśnień otrzymanych od Administratora Cmentarzy Komunalnych wynika, iż cmentarz przy ul. Zielonej administrowany jest przez Zakład Komunalny na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr OR.I.-0151-619/06 z dnia 27 listopada 2006 r.. Z zadań nałożonych na administratora Zakład Komunalny Sp. z o.o. wywiązuje się terminowo i rzetelnie, co potwierdzają cykliczne kontrole zewnętrzne i nadzór wewnątrz firmy. Naprawy i awarie realizowane są na bieżąco:
– w roku 2010 nastąpiła odbudowa kaplicy cmentarnej po pożarze z 2009 r. Wartość prac wynosiła 313 tyś zł. Urząd Miasta, który był zleceniodawcą prac, dodatkowo wyposażył kaplicę w energię elektryczną, oświetlenie na zewnątrz oraz w kanalizację deszczową otoczenia kaplicy. Instalacje poprowadzone były w wykopie przez aleję środkową. Zakład Komunalny pokrył koszty wykonania i montażu witraży w kaplicy;
– remonty infrastruktury cmentarnej zgłaszane są co roku do budżetu miasta Opola.

Dodatkowo informuję, że cmentarz przy ul. Zielonej wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 218/89 decyzją z dnia 28.09.1989 r. i zmiana nawierzchni alei na tym zabytkowym cmentarzu wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeznaczenia środków na sfinansowanie remontu alejek cmentarza. Niezbędny zakres prac do wykonania na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej to:

  • wymiana ogrodzenia od strony torów i od strony zachodniej,
  • nowy basen – ujęcie wody,
  • wyposażenie wyremontowanej kaplicy,
  • remont zabytkowego nagrobka rodzinnego przy kaplicy – budowa Lapidarium,
  • remont odtworzeniowy alejek cmentarnych (nawierzchnia szutrowa).

Zakład Komunalny administruje 17 cmentarzami i nie posiada środków finansowych na ww. prace remontowe. Podwyżka opłat za wywóz odpadów i wzrost kosztów ogólnych, zmniejszenie dopłaty na utrzymanie cmentarzy komunalnych spowodowało, że administrator nie jest w stanie z własnych środków finansować ww. prac remontowych na cmentarzu przy ul. Zielonej. Dlatego złożone zostaną stosowne wnioski do budżetu miasta Opola na rok 2016 o przyznanie środków finansowych na konieczne prace remontowe, w tym zostanie złożony wniosek dotyczący remontu alejek cmentarnych.

Wniosek o remont alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zielonej