Wniosek o remont alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zielonej

alejkaNiniejszym wnioskuję o remont głównych alei na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zielonej. Z uwagi na wysoki stopień ich degradacji zasadnym jest wyłożenie trzech głównych alei prostopadłych do ulicy Zielonej oraz łączącej je alei poprzecznej kostką brukową. W przypadku braku środków finansowych na taką inwestycję celowym jest przynajmniej wysypanie ww alei szutrem.

Cmentarz komunalny przy ul. Zielonej jest w wysokim stopniu zaniedbany. Wykonywane są na nim jedynie najbardziej elementarne czynności w ramach utrzymania czystości (wywóz kontenerów na odpady komunalne, sezonowa przycinka gałęzi drzew). Od lat nie dokonano żadnej inwestycji w stan cmentarnych alei, które są niezbędnym elementem umożliwiającym mieszkańcom Opola odwiedzanie grobów sowich bliskich. W obecnym stanie przez większą część roku aleje te toną w błocie. Z uwagi na fakt, że w Opolu zabrakło społecznej zgody na planowaną budowę cmentarza w Grudzicach, tym bardzie zasadne jest dbanie o te nieliczne istniejące na obecną chwilę cmentarze komunalne.

Małgorzata Wilkos
Opole, 5 marca 2015 r.