Interpelacja ws. łączenia mandatu Radnego Miasta Opola i Radnego Dzielnicy

opoleW związku z wypowiedzią na antenie Radia Opole Przewodniczącego Rady Miasta Opola z dnia 16 lutego br. dotyczącą braku sprzeczności w jednoczesnym pełnieniu funkcji Radnego Miasta Opola i Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy proszę o przedłożenie interpretacji prawnej zapisu § 16.1 Statutu Rad Dzielnic.

Nadmienię również, że niektóre miasta m.in. Częstochowa, Gdańsk, Zielona Góra wprowadziły zapisy wprost zakazujące łączenia tych funkcji. W świetle zapisu § 16.1 Statutu Rad Dzielnic, wskazującego Radę Miasta jako organ nadzoru i kontroli nad działalnością organów Dzielnicy, łączenie obu tych funkcji wzbudzać może uzasadnione wątpliwości co do zasady transparentności działalności jednostek pomocniczych w mieście Opolu.

Małgorzata Wilkos
Opole, 17.02.2015 r.

 Odpowiedź Prezydenta z dnia 10 marca br