Wniosek o remont chodnika przy ulicach Tysiąclecia/Grudzickiej

chodnikNiniejszym wnioskuję o remont chodnika przy ul. Tysiąclecia przechodzącej dalej w ul. Grudzicką, na odcinku między ulicami Częstochowską, a Wschodnią.

Chodnik wzdłuż ulic Tysiąclecia/Grudzicka po obu stronach, z wyjątkiem odcinka od ul. Częstochowskiej do kościoła pw. Św Jacka, jest w bardzo złym stanie. Płyty chodnikowe są nierówne, w wielu miejscach uszkodzone, liczne ubytki powodują, że stan chodnika stanowić może zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Bardzo łatwo można się potknąć, przewrócić, skręcić lub złamać nogę. Bardzo zły jest stan chodnika w okolicach urzędu pocztowego, jak również przy przejeździe kolejowym. Na części w/w odcinka ulic Tysiąclecia/Grudzickiej chodnika nie ma wcale, zastępuje go udeptana ziemia. Ruch pieszy wzdłuż ulic Tysiąclecia i Grudzickiej jest intensywny, bo zlokalizowana jest tam m.in.: PSP nr 20, Publiczne Przedszkole nr 20, Kościół pw. Św. Jacka, cmentarz komunalny, poczta, boisko do gry w piłkę nożną, dyskont Biedronka oraz wiele punktów usługowych i handlowych. Zły stan chodnika w połączeniu ze słabym oświetleniem ulic w tym rejonie stanowić może zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Małgorzata Wilkos
Opole, 20 marca 2015 r.