Wniosek o montaż barierek ochronnych przy ul. Ostroroga

barierkiNiniejszym wnioskuję o zamontowanie barierek ochronnych na chodniku przy ul. Ostroroga od wjazdu na posesję do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Nałkowskiej oraz dalsza część od skrzyżowania z ul. Nałkowskiej do wjazdu na posesję.Przy ul. Zofii Nałkowskiej mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Ulica ta krzyżuje się ze stosunkowo ruchliwą ul. Ostroroga. Montaż w ww. miejscu barierek ochronnych ma na celu zabezpieczenie dzieci uczęszczających do szkoły przed możliwością wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia.

Małgorzata Wilkos

Opole, 5 marca 2015 r.