Zapytanie ws. podziału środków dla Rad Dzielnic

rady_dzielnicW związku z decyzją dotyczącą podziału 1 mln zł z budżetu miasta Opola na zadania dla Rad Dzielnic w ten sposób, że każda z Rad Dzielnic otrzyma po 100.000 zł na realizację zadań własnych, zwracam się z uprzejma prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy decyzja ta została poprzedzona analizą merytoryczno-kosztową wniosków składanych w latach poprzednich na wyłaniane w drodze konkursu zadania inwestycyjne zgłaszane przez Rady Dzielnic?
  2. Czy sporządzono przykładową listę zadań, jakie mogą zostać zrealizowane za kwotę 100.000 zł?
  3. Czy przeprowadzono symulację kosztów dla budżetu miasta, jakie będą generowały w latach przyszłych inwestycje realizowane za kwotę do 100.000 zł?
  4. Czy rezygnując z trybu konkursowego wyłaniania zadań inwestycyjnych przeprowadzono analizę postępowań konkursowych odbywających się w latach poprzednich? W przypadku posiadania w/w analiz i wyliczeń uprzejmie proszę o ich udostępnienie.

Małgorzata Wilkos
Opole, 28.01.2015 r.

Odpowiedź Prezydenta z dnia 18 lutego br.